ข่าวกิจกรรม

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้...

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ วัดท่าการ้อง อุทยาประวัติศาสตร์ ...

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีขอเชิญแขกผู้มีเกียตริ ผู้ปกครอง ร่วมพิธีวางศิลากฤกษ์อาค...

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีขอเชิญแขกผู้มีเกียตริ ผู้ปกครอง ร่วมพิธีวางศิลากฤกษ์อาคารเอนกประสงค์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาภาษาอังกฤษ EP/ MEP

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาภาษาอังกฤษ EP/ MEP วันที่ 22 ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีชนะเลิศการแข่งขัน Scince project work และ ชนะการแข่งขัน ...

รองวราพร พงษ์ปลัด เป็นประธานการแข่งขัน Story Telling Academic Skill Competit...

รองวราพร พงษ์ปลัด เป็นประธานการแข่งขัน Story Telling Academic Skill Competition 2014 Prelimnary Round (Zone D) วันที่ 22 กรกฏาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 21 -22 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียน...

กิจกกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 2557

นายสมชาย วัฒนา เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นางสาวสมทรง รอดแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริการ คณะครู และนักเรียน ร่วมหล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา และถวายภัตราหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ ในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ...

รางวัลชมเชย ประกวดเรียงความ " สหกรณ์ของฉัน "

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบเกียรติบัตร เด็กหญิงกรกนก สงข์ชัย รางวัลชมเชย ประกวดเรียงความ " สหกรณ์ของฉัน " โดย นางสาวสมทรง รอดแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับแทน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ...

ประชุมผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ : หลักสูตรกรบริหารโรงเรียนมอนเทสซอรีมาตรฐานสากล

นางวราพร พงษ์ปลัด รองผู้อำนวยการโรงเรียน เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและศึกษานิเทศก์ : หลักสูตรกรบริหารโรงเรียนมอนเทสซอรีมาตรฐานสากล ระยะที่ 5 ระหว่างวันที่ 9 - 12 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต...

มอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2557

นางสาวสมทรง รอกแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2557 ให้ รองผู้อำนวยการกลุ่มงานต่างๆ และหัวหน้างาน เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

การประชุมของห้องเรียนสองภาษา (Mini English Program)

การประชุมของห้องเรียนสองภาษา (Mini English Program) โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี เรื่อง ปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เพื่อให้มีประสิทธิภภาพยิ่งขึ้น โดยท่านรองผูอำนวยการฝ่าย Mep ท่านรอง วราพร พงษ์ปลัด เป็นประธานการประชุม ...

ดูทั้งหมด

ผู้อำนวยการ

นางสาว สมทรง รอดแจ่ม

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 11,933

ผู้เข้าชมปีนี้ : 8,385

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 929

ผู้เข้าชมวันนี้ : 3