ข่าวกิจกรรม

รองวราพร พงษ์ปลัด รับการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือกับบ...

รองวราพร พงษ์ปลัด รับการอบรมโครงการเสริมสร้างศักยภาพผู้บังคับบัญชาลูกเสือ กับบทบาทการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติด ระหว่างวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม 2557 ณ ภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

พิธีวางศิลากฤกษ์อาคารเอนกประสงค์(แบบพิเศษ) 5 ชั้น

ว่าที่ร้อยตรีกิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ในสมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เกียรติเป็นประธานพิธีวางศิลากฤกษ์อาคารอเนกประสงค์(แบบพิเศษ) 5 ชั้น เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียนอน...

อบรมการจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ด้านคำนา...

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี เขต 1 จัดอบรมครู เรื่อง การจัดการเรียนรู้สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ด้านคำนาณ (Numeracr) ชั้น ประถมศึกษา ปีที่ 3 เมื่อวันที่ 26 ...

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับเจ้าหน้าที่และผู้...

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 23 กรกฎาคม 2557 ณ วัดท่าการ้อง อุทยาประวัติศาสตร์ ...

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีขอเชิญแขกผู้มีเกียตริ ผู้ปกครอง ร่วมพิธีวางศิลากฤกษ์อาค...

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีขอเชิญแขกผู้มีเกียตริ ผู้ปกครอง ร่วมพิธีวางศิลากฤกษ์อาคารเอนกประสงค์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ.2557 ณ โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาภาษาอังกฤษ EP/ MEP

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะวิชาภาษาอังกฤษ EP/ MEP วันที่ 22 ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี โรงเรียนอนุบาลปทุมธานีชนะเลิศการแข่งขัน Scince project work และ ชนะการแข่งขัน ...

รองวราพร พงษ์ปลัด เป็นประธานการแข่งขัน Story Telling Academic Skill Competit...

รองวราพร พงษ์ปลัด เป็นประธานการแข่งขัน Story Telling Academic Skill Competition 2014 Prelimnary Round (Zone D) วันที่ 22 กรกฏาคม 2557 ณ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

การอบรมเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับบุคคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน วันที่ 21 -22 กรกฎาคม 2557 ณ โรงเรียน...

กิจกกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา 2557

นายสมชาย วัฒนา เป็นประธานคณะกรรมการสถานศึกษา นางสาวสมทรง รอดแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริการ คณะครู และนักเรียน ร่วมหล่อเทียนพรรษา ถวายเทียนพรรษา และถวายภัตราหาร แด่พระภิกษุสงฆ์ ในกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา ...

รางวัลชมเชย ประกวดเรียงความ " สหกรณ์ของฉัน "

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี มอบเกียรติบัตร เด็กหญิงกรกนก สงข์ชัย รางวัลชมเชย ประกวดเรียงความ " สหกรณ์ของฉัน " โดย นางสาวสมทรง รอดแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับแทน เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม ...

ดูทั้งหมด

ผู้อำนวยการ

นางสาว สมทรง รอดแจ่ม

ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลปทุมธานี

สถิติเว็บไซต์

ผู้เข้าชมทั้งหมด : 12,142

ผู้เข้าชมปีนี้ : 8,594

ผู้เข้าชมเดือนนี้ : 1,138

ผู้เข้าชมวันนี้ : 25