Change to Thai  เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษ
เข้าสู่ระบบสมาชิก
สมัครสมาชิก
 
 
 

 

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2559
ระดับชั้น การรับสมัคร จับสลาก สอบ ประกาศผล รายงานตัว มอบตัว
ก่อนประถมศึกษา 27 ก.พ. - 3 มี.ค. 59 13 มี.ค. 59 - 13 มี.ค. 59 13 มี.ค. 59 20 มี.ค. 59
ประถมศึกษาปีที่ 1 6 - 10 มี.ค. 59 20 มี.ค. - 20 มี.ค. 59 20 มี.ค. 59 27 มี.ค. 59
ห้องพิเศษ MEP 13 - 17 ก.พ. 59 - 21 ก.พ. 59 27 ก.พ. 59 ภายใน 8 มี.ค. 59 ภายใน 15 มี.ค. 59

 

 

 1. แนวทางการจัดกิจกรรม ชั้น ป.1-ป.3    2. แนวทางการจัดกิจกรรม ชั้น ป.4-ป.6   
 3. แนวทางการจัดกิจกรรม ชั้น ม.1-ม.3     4. คู่มือกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้

 

 

 

 
 
 
   
Copyright 2016 by anubanpt.ac.th